|

Søg

Søg
Close this search box.

|

Den 1. juli 2021 nedsættes grænsen for at modtage kontantbeløb til Kr. 20.000

En stramning af hvidvaskloven træder i kraft den 1. juli 2021 og det medfører blandt andet at det fra den dato ikke længere er tilladt at modtage mere end Kr. 20.000.

Står du som bilkøber derfor og regner med, at du helt eller delvist kan betale mere end Kr. 19.999,- i forbindelse med køb af bilen skal du være opmærksom på dette ikke er muligt. Dette gælder også selvom du betaler over flere rater i løbe af en periode frem til levering af bilen.

Som bilforhandler skal du være opmærksom på at du uanset årsag ikke må modtage mere end Kr. 19.999 i kontanter alt andet vil være brud på hvidvaskloven. Handler du med udenlandske bilkøbere skal du som forhandler desuden være opmærksom på det fra den 1. juli heller ikke længere er tilladt at modtage 500 euro sedler, hvorfor du heller ikke vil kunne aflevere dem i banken. Overtrædelse af hvidvaskloven straffes med bøde på 25 procent af det beløb der overskrider kontantgrænsen, dog minimum Kr. 10.000 og straffen udmåles efter normal praksis pr. transaktion. Det betyder at flere biler i en samlet handel eller betaling i flere rater over en periode ligeledes er omfattet af loven og vil blive betragtet som en fælles transaktion og dermed ikke må overstige Kr. 19.999!

del