|

Søg

Søg
Close this search box.

|

Ny frist for at omregistrere køretøjer

Del dette opslag

Fra den 1. januar 2021 skal køretøjer omregistreres indenfor fire hverdage ved bilhandler. Tidligere var fristen på tre uger. Ændringen er en fordel for bilisterne – blandt andet fordi der vil opstå færre uenigheder mellem køber og sælger ved private bilhandler.

Fristen for at omregistrere køretøjer i Danmark bliver kortere. Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Hidtil har fristen været på tre uger. Der er flere årsager til at indføre den kortere frist. Først og fremmest vil oplysningerne i Motorregistret være opdaterede, fordi de efter årsskiftet bliver ajourført hurtigere end i dag.

Det er medvirkende til at sikre, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt. Ved at omregistrere køretøjet med det samme sikrer man også, at sælger ikke skal betale de løbende afgifter i op til tre uger, selv om han har solgt køretøjet. Den kortere frist har fx også betydning, når politiet laver fartkontroller. Det er den registrerede ejer, der modtager fartbøden, men hvis der går forholdsvis lang tid, før bilen bliver omregistreret, stiger risikoen for, at bøden bliver sendt til en person, der har solgt bilen og ikke til den nye ejer, som kørte for hurtigt i bilen. Hurtig omregistrering medfører også, at der opstår færre tvister mellem køber og sælger af et køretøj, efter handlen er indgået. Det har især betydning ifm. handler mellem private borgere. Hvis private handler bil, og køber laver skader på bilen, før omregisteringen har fundet sted, er det sælgers forsikring, der skal dække.

Motorstyrelsen modtager en række henvendelser om uenigheder efter bilhandler, men ved at sætte fristen for omregistrering ned, vil der opstå færre af den type sager – til glæde for både køber og sælger. ”Fristen på tre uger stammer fra en tid, hvor omregistrering skete ved, at køber sendte et brev. Men i dag foregår omregistrering digitalt. Jeg vil derfor opfordre til, at man benytter vores nye app – Ejerskifte – som gør det hurtigt og sikkert at omregistrere køretøjer. Køber og sælger foretager omregistreringen sammen på ganske få minutter, og det er en fordel for alle parter”, siger direktør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

Yderligere oplysninger

Journalister: 72 22 15 00 Presse@motorst.dk