|

Søg

Søg
Close this search box.

|

Skatteministeriet taber sag om solidarisk hæftelse for registreringsafgift!

Dansk Bilforhandler Union DBFU har den 7. juni 2021 vundet en sag, der sammen med et medlem blev anlagt mod Skatteministeriet ved domstolene om en forhandlers hæftelse for registreringsafgift i forbindelse med anvendelse af en eksterne afgiftsberegner, som havde værdifastsat køretøjerne og angivet registreringsafgiften til Motorstyrelsen, men efter Motorstyrelsens opfattelse for lavt.

Det er Dansk Bilforhandler Union DBFU’s vurdering, at dommen må få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om solidarisk hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort et krav gældende overfor bilforhandlere.

Da baggrunden for dommen skyldes at, Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, fremgår det ikke af dommen, om Skatteministeriet er enig i alle synspunkterne, som blev gjort gældende i sagen. Vi forventer derfor, at Motorstyrelsen udsender et styresignal, hvoraf det kommer til at fremgå, under hvilke betingelser afgørelserne om krav på hæftelse for registreringsafgiften kan blive genoptaget.

del