|

Søg

Søg
Close this search box.

|

Slut med dieselpersonbiler uden partikelfilter i 5 danske kommuner

Del dette opslag

Fra den 1. oktober 2023 gælder miljøzonereglerne også for dieseldrevne personbiler uden partikelfilter.
De fem miljøzonekommuner København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg har besluttet at skærpe kravene i deres miljøzone. Det betyder, at dieseldrevne personbiler uden partikelfilter pr. 1. oktober 2023 kan risikere at få et administrativt bødeforelæg ved færdsel i en miljøzone.

Renere luft til danskerne

Miljøzoner stiller i dag skærpede miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Udover tunge køretøjer og varebiler er også dieselpersonbiler uden partikelfilter en væsentlig kilde til udledning af partikler, der er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende. Ifølge beregninger fra DCE – Nationalt center for miljø og energi udgør dieselpersonbiler 63% af partikeludledningen og 50% af NOx-udledningen i 2022 fra trafikken på byveje. Folketinget vedtog derfor en lovændring den 22. marts 2022, der gjorde det muligt for de eksisterende miljøzonekommuner også at stille krav om partikelfilter for dieselpersonbiler i miljøzonerne for at sikre bedre luftkvalitet for de mange mennesker, der bor og færdes i byerne.

Bliver dit køretøj omfattet af de nye skærpede miljøzonekrav?

Miljøstyrelsen og miljøzonekommunerne vil i løbet af 2023 sende informationsbreve til dem, som ifølge Køretøjsregisteret (DMR) er registreret som ejer eller bruger af en dieselpersonbil uden fabriks- eller eftermonteret partikelfilter. Du kan allerede nu selv tjekke, om dit køretøj lever op til de nye regler ved at indtaste køretøjets registreringsnummer på miljoezoner.dk’s slå-op funktion.

For personbiler, der minimum er Euronorm 5, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt.

Hvordan kan køretøjet køre lovligt i miljøzonerne igen?

Bliver dit køretøj omfattet af de nye regler, har du muligvis mulighed for at få eftermonteret et partikelfilter. Et eftermonteret partikelfilter skal godkendes af en synshal, hvor det registreres i Køretøjsregisteret. Herefter vil køretøjet leve op til miljøzonereglerne. Har dit køretøj allerede et partikelfilter monteret, som ikke er registreret i Køretøjsregisteret (DMR), skal du sikre det bliver registreret for lovligt at køre i miljøzonerne. Du kan læse mere om, hvordan dette gøres på Miljoezoners hjemmeside.

Tilskud til eftermontering af partikelfilter

Som ejer af en dieselpersonbil kan du søge om tilskud til eftermontering af partikelfilter på dit køretøj. Tilskuddet udgør 2.000 kr., men kan dog højest udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfilteret. For at kunne modtage tilskuddet skal dit køretøj have fået eftermonteret et godkendt partikelfilter efter 1. april 2022 og have det registreret i Køretøjsregisteret (DMR). Køretøjet må ikke tidligere have haft et partikelfilter monteret, og ejeren af køretøjet må maksimalt have en skattepligtig indkomst på 300.000 kr. Et eftermonteret partikelfilter på din bil vil spare dig for 1.000 kr. årligt, fordi du ikke længere skal betale afgiften for partikelfilterudledning.

Mulighed for at opnå en tidsbegrænset undtagelse eller dispensation

Under særlige omstændigheder vil det være muligt at opnå en tidsbegrænset undtagelse eller dispensation fra partikelfilterkravet, hvis der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på dit køretøj. Læs mere om mulighederne for at opnå en undtagelse eller dispensation på Miljoezoner.dk.

Hvis du vil læse mere

På Miljoezoner.dk kan du finde flere informationer om miljøzonerne. Her findes et kort over miljøzonerne, og der er bl.a. mulighed for at registrere en undtagelse eller betale en bøde. Der findes også kontaktoplysninger på Miljøzoners kundeservice, hvis du har spørgsmål.